Prijava sezonske radne snage - Dragan Kolčić

Više
28 jun 2019 12:37 #38012 od Kolčić Dragan
Prijava sezonske radne snage
Ministar finansija donelo je Pravilnik o evidencionoj prijavi i odjavi sezonskih radnika, koji je objavljen u "Službeni glasnik RS", broj 3 od 18. januara 2019. Ovim pravilnikom propisuju se postupak i način podnošenja podataka za izradu evidencione prijave i odjave sezonskih radnika.
Evidencionu prijavu podnosi poslodavac na evidencionoj prijavii odjavi sezonske radne snage EP-SP. Prijava EP-SR podnosi se isključivo u elektronskim putem.
Prijava EP-SR sastoji se iz dva dela, i to:
Podaci o poslodavcu;
1) PIB/JMBG – u zavisnosti od tipa poslodavca unosi se poreski identifikacioni broj ili jedinstveni matični broj građana;
2) Matični broj – matični broj dobijen od agencije koja vodi privredne registre;
3) Naziv/Ime i prezime – naziv poslodavca, odnosno ime i prezime fizičkog lica poslodavca;
4) Država;
5) Sedište/Prebivalište – podatak o šifri opštine sedišta ili prebivališta poslodavca, propisane pravilnikom kojim se uređuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda;
6) Mesto;
7) Ulica i broj – podatak o adresi poslodavca;
8) Elektronska pošta – podatak o elektronskoj adresi poslodavca;
9) Telefon poslodavca – podatak o broju mobilnog telefona poslodavca.
Podaci o sezonskom radniku
1) JMBG/EBS radnika – jedinstveni matični broj građana
2) Ime radnika;
3) Prezime radnika;
4) Srednje ime radnika;
5) Opština – podatak o šifri opštine prebivališta, odnosno boravišta sezonskog radnika, propisane pravilnikom kojim se uređuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda;
6) Državljanstvo radnika;
7) Broj telefona – podatak o broju mobilnog telefona sezonskog radnika;
8) Vrsta posla – podatak o vrsti sezonskog posla za koji je radnik angažovan;
9) Period angažovanja – podatak o datumu početka i završetka angažovanja sezonskog radnika u toku kalendarskog meseca;
10) Smena – podatak o smeni u kojoj je sezonski radnik angažovan. Smena može da bude prepodnevna i poslepodnevna.
Na osnovu podataka iz svake evidencione prijave koju je poslodavac podneo za angažovane sezonske radnike poslednjeg dana u mesecu, sistem Poreske uprave automatskom procedurom formira zaduženje o obračunatom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Sastavlja se nalog za plaćanje, dostavlja see nalog poslodavcu za plaćanje i poslodavac je dužan da plati zaduženje.
Korišćen tekst iz Pravilnika).


Dragan Kolčić,stručni saradnik za agroekonomiju

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.526 sekundi
Powered by Kunena Forum