Postupak sa kravama pre, za vreme i posle muže - Kosovka Jakšić

Više
01 jul 2019 07:54 #38051 od Jakšić Kosovka
Jakšić Kosovka je napravio novu temu: Postupak sa kravama pre, za vreme i posle muže - Kosovka Jakšić
Za pravilnu mužu krava treba obezbediti posebne uslove. To se pre svega odnosi na higijenu u staji. Mužu treba obavljati u čistoj, provetrenoj prostoriji, bez obzira dali je to staja ili izmuzište. Prostoriju treba počistiti bar sat vremena pre muže, kako bi prašina mogla da se slegne do početka muže. Ovo se posebno odnosi na ručnu mužu, jer je tada kontaminacija mleka preko vazduha velika. Iako je dokazano da hranjenje krava tokom muže povećava prinos mleka, nije preporučljivo hraniti grla kabastom i drugom hranom koja utiče na podizanje prašine u objektu dok je muža u toku. Mužu treba obavljati samo na suvom i čistom vimenu. Neposredno pred mužu krava se određenim postupkom mora pripremiti. To podrazumeva blag postupak sa grlom, bez vike i buke. Pranje vimena se obavlja mlakom vodom ( 38°C ). Poželjno je da voda za pranje sadrži dezinfekciono sredstvo, što sprečava prenošenje štetnih mikroorganizama sa bolesne na zdravu četvrt vimena. Postoji nekoliko načina pranja i dezinfekcije vimena pre muže. Suvo pranje vimena uglavnom se obavlja papirnim ili pamučnim ubrusima za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Vlažno pranje vimena može biti sa vodom bez sušenja, sa vodom nakon čega se vime briše ( suši), i sa dezinfekcionim sredstvom nakon čega sledi brisanje vimena. Mleko sadrži veći broj bakterija ako se sise i vime ne osuše brisanjem nakon vlažnog pranja. Potrebno je za svaku kravu koristiti poseban ubrus kiji se posle muže pere u mašini za pranje rublja. Vlažne sise su nepoželjne iz više razloga: ako je tepmeratura u staji niska koža vimena može da ispuca. Osim toga, ako se obavlja mašinska muža, zaostala voda na sisama može da dospe u mleko.Zadatak pranja i dezinfekcije jeste održavanje higijene vimena radi dobijanja zdravstveno ispravnog i kvelitetnog mleka kao i podsticanje uslovnog refleksa radi izmuzanja celokupne količine mleka. Pre početka muže, muzač je dužan da ispita prve mlazeve mleka ručnom mužom u specijalnu posudu sa duplim crnim dnom, posebno iz svake četvrti vimena i tako može utvrditi dali je ono izgledom promenjeno u odnosu na zdravo mleko koje treba da je neprozirne bele do žućkasto – bele boje, svojstvenog mirisa i ukusa, tečno i bez ugrušaka. Prvi mlazevi se nikako ne smeju izmuzati na pod, jer će u slučaju da je vime zaraženo doprineti kontaminaciji prostirke, a time povećati mogućnost da se mikroorganizmi prenesu na zdravu četvrt vimena.Priprema vimena pranjem i brisanjem ne sme da traje duže od jednog minuta i nakon toga treba pristupiti muži, u suprotnom dobiće se manja količina mleka, mleko sa manjim sadrţajem mlečne masti, a povećaće se mogućnost pojave upale vimena, usled zadržavanja određene količine mleka do naredne muže. Proces pražnjenja vimena traje u proseku od četiri do sedam minuta. Trajanje muže zavisi od količine mleka u vimenu i postupka pripreme krave neposredno pred mužu. Blag postupak sa kravom je obavezan, jer u suprotnom može doći do sprečavanja dejstva oksitocina, a time i do smanjenja količine namuženog mleka. Muža se bliži kraju kada opadne protok mleka iz sisa. Kada se više ne može normalnim načinom muže dobiti mleko iz vimena pristupa se izmuzanju. Cilj ovog postupka je da se zaostalo mleko u mlečnim kanalima dopremi do cisterne mlečne žlezde, odakle se može izmusti. Rukom se visoko prema gore obuhvati baza vimena te se pokretima prema sisi mleko potiskuje u cisternu mlečne žlezde. Na ovaj način se dobija veća količina mleka čiji je kvalitet poboljšan, jer je ono znatno bogatije mlečnom mašću. Posle izmuzanja vimena obavezno obaviti dezinfekciju sisa njihovim uranjanjem u dezinficijens, jer se tako sprečava kontaminacija sisnog kanala mikroorganizmima. Nemoguće je izmuzanjem otkloniti zaostale kapi mleka u sisnom kanalu, koje predstavljaju vrlo dobru podlogu za nakupljanje bakterija na tom mestu, što neminovno doprinosi povećanom broju bakterija u mleku koje se dobija u sledećoj muži. Zato se za pravilnu pripremu krava pre muže preporučuje izmuzavanje prvih mlazeva mleka u posebnu posudu. Na taj način se mleko eventualno kontaminirano bakterijama, usled njihovog nakupljanja u sisnom kanalu posle muže na zaostalim kapljicama mleka, odvaja od ispravnog mleka i neškodljivo uklanja. Sisni kanal nakon prestanka protoka mleka, ostaje otvoren oko šezdeset minuta.Ako bi pomužena krava u tom peridu legla na ležište, moglo bi doći do kontaminacije sisnog kanala bakterijama. Zbog toga se pribegava hranjenju krava nakon muže, jer će u tom slučaju one ostati u stajaćem položaju. Na taj način se sprečava invazija mikroorganizama u sisni kanal, do čega bi verovatno došlo ako bi grla legla ubrzo nakon muže.
Kosovka Jakšić dipl.ing. polj

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.420 sekundi