Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera var.virgifera)

Više
27 sep 2019 07:04 #38756 od Gošić Slobodan
Gošić Slobodan je napravio novu temu: Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera var.virgifera)
Kukuruzna zlatica napada i neke vrste trava (familija Poaceae), ali samo na kukuruzu ima kompletan ciklus razvića i može prouzrokovati značajne štete isključivo ako se kukuruz gaji u monokulturi. Osim toga, razmnožavanju kukuruzne zlatice pogoduju velike površine pod kukuruzom, gušći sklop biljaka, gajenje kukuruza na najboljim tipovima zemljišta (černozem i livadska crnica), veća količina padavina i navodnjavanje.
Ova štetočina razvija jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jajeta u zemljištu. Glavne štete prouzrokuju larve ishranom na korenu kukuruza. U početku se hrane sitnim delovima korena, a zatim i bočnim i glavnim korenom u koji se ubušuju i pregrizaju u blizini glavnog stabla. Posledica ishrane je znatno skraćivanje korena, zbog čega biljka gubi uporište u tlu. Larve mogu potpuno uništiti glavno i bočno korenje, pa takve biljke lako poležu pri pojavi jačih vetrova i olujnih kiša. Pri tom se javlja karakterističan simptom, tzv. “guščiji vrat”. Pri optimalnom rasporedu padavina, koren ovakvih biljaka se može delimično regenerisati. Međutim, takve biljke troše hranjiva na regeneraciju umesto na razvoj klipa, te prinos može biti značajno umanjen.
Odrasli insekti se hrane listovima (pre cvetanja), na metlici ili svili (u vreme cvetanja), što doprinosi pojavi rehuljavosti klipova, kao i zrnima kukuruza u mlečnoj zrelosti unutar vrha klipa.
Mere borbe:
Plodored (najvažnija i najefikasnija mera, jer je kukuruzna zlatica tipična štetočina monokulture);
Izbor hibrida (hibridi prilagođeni uslovima područja gajenja, naročito oni koji razvijaju moćan korenov sistem);
Ranija setva (biljke bolje razviju korenov sistem do momenta piljenja larvi i ranije završe fazu cvetanja, pre pojave imaga);
Seme tretirano insekticidom (mera kojom se rešava problem drugih zemljišnih štetočina, a može pomoći u suzbijanju kukuruzne zlatice kod kasnih rokova setve).

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 1.198 sekundi