ОБАВЕШТЕЊЕ о одржаном састанку за саветодавни модул „Повећање квалитета млека применом добре хигијенске праксе на пољопривредним газдинствима“

Starting on Mart 03, 2017 18:55
Categories: Dogadjanja, Info
Hits: 1519

Дана 02.03.2017 са почетком у 10 часова у Сали за едукације Института за примену науке у пољопривреди Београд одржан је састанак пољопривредних саветодаваца из области сточарства свих ПССС који ће бити ангажовани на саветодавном модулу „Повећање квалитета млека применом добре хигијенске праксе на пољопривредним газдинствима“ са следећим дневним редом:

  1. Спровођење саветодавног модула као вид унапређења саветодавног рада (Зоран Јањатовић, помоћник министра МПЗЖС),
  2. Упознавање саветодаваца са радном методологијом спровођења саветодавног модула „ Повећање квалитета млека применом добре хигијенске праксе“ предложене од стране специјалистичке групе (др Раде Јовановић ИПН),
  3. Образлагање предлога упитника за праћење хигијене муже и поступка са млеком на одабраним фармама (др Жељко Новаковић ИПН),
  4. Критичне тачке у хигијени млека на фармама крава - искуства из пројекта „Хигијена муже крава у лактацији, коришћења затворених система за транспорт млека и уређаја за хлађење млека (проф Славча Христов и сарадници)
  5. Дискусија

 

 
 
   

Састанку су присуствовали помоћник министра МПЗЖС Зоран Јањатовић и руководилац групе за саветодавство из МПЗЖС Вељко Ђорђевић. Са Пољопривредног факулте у Београду састанку су присуствовали проф. др Славче Христов, проф.др Зорица Радуловић и проф. др Јелена Миочиновић.


Извор: ИПН