Najva: "Dan polja suncokreta" - PSSS Jagodina

On Jul 17, 2019
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 128

PSSS Jagodina organizuje Dan polja suncokreta 17.07.2019. na oglednoj parceli Radiše Radisavljevića iz Medveđe SO Despotovac. Ogledna parcela se nalazi pored puta Medveđa - Despotovac. U ogledu je zastupljeno 23 hibrida suncokreta od 7 semenskih kuća. Pored ogleda suncokreta postavljen je i ogled sa 11 sorti soje od 3 semenske kuće, takođe na delu ogledne parcele je urađen i agrotehnički ogled (tretman semena, zaštita od korova, folijarna prihrana). Pozivamo Vas da prisustvujete danu polja suncokreta sa ogledom soje i unapred se radujemo vašem dolasku.
 Koordinator ogleda Miodrag Simić.

Pozivnica
Makroogled

Izvor: PSSS Jagodina