Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Leskovac

On September 16, 2019
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 12
Dana 16.09.2019. godine, sa početkom u 13:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Zalužnje , opština Leskovac - grad, Gazdinstvo Veličković Tanje sa temom:
1. 13:00 do 14:00 Organizacija poljoprivredne proizvodnje i pravilna primena pesticida , savetodavac Bojana Karapandžić

Cilj obilaska ogledne farme je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa značajem dobre organizacije u proizvodnji povrća, značajem nepesticidnih mera, adekvatne i pravovremene primene hemijskih mera zaštite.
Koordinator: Bojana Karapandžić


Izvor: PSSS Leskovac