Objava: "Dan polja kukuruza" - PSSS Loznica

On September 29, 2019
At Loznica
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 215

Dana 29.09.2019. godine PSSS ,,Poljosavet" doo Loznica organizovala je DAN POLJA KUKURUZA - UTICAJ GUSTINE USEVA KUKURUZA NA PRINOS U ZAVISNOSTI OD VREMENSKIH USLOVA na Oglednom polju (parcela preko puta silosa PD Gučeva u Lozničkom Polju)  sa početkom u 11:00h. Ogledno polje se nalazi na parceli poljoprivrednog gazdinstva Duška Sladakovića iz Lozničkog Polja. Nakon svečanog otvaranja i pozdravne reči domaćina prezentovana je agrotehnika primenjena na ogledu i rezultati ogleda. Na Danima polja kukuruza bilo je 13 prisutnih. Cilj je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa uticajem sklopa biljaka kukuruza na prinos u zavisnosti od vremenskih uslova kako bi se smanjili negativni efekti suše.
Koordinator samostalnog demonstracionog ogleda: Đurić Milenko, savetodavac za ratarstvo.