Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Oktobar 08, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 63
Dana 08.10.2019. godine, sa početkom u 13:45 održana je predavanje, mesto Šaronje , opština Novi Pazar - grad, kancelarija mlekare ,,Ljin" u selu Šaronje, Novi Pazar sa temama:
1. 13:45 do 14:30 Azijska voćna mušica- biologija, prisustvo i mere kontrole , savetodavac Svetlana Šućević
2. 14:30 do 15:00 Osiguranje životinja , eksterni predavač Radule Živković

Cilj održanog predavanja je da se poljoprivrednici (prisutno 11 poljopr.) upoznaju sa temama: 1) Azijska voćna mušica- biologija, prisustvo i mere kontrole 2) Osiguranje životinja
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar