Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Kruševac

On Oktobar 14, 2019
Posted by PSSS Krusevac
Hits: 18
Dana 14.10.2019. savetodavac Sandra Miletaković posetio je udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase Leskovica, mesto Sezemče, opština Kruševac - grad, u periodu od 08:30 do 09:30 časova
Cilj posete Udrženju je bilo davanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima, članovima Udruženja, za pravilno skladištenje kukuruza.


Izvor: PSSS Kruševac