Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Novi Pazar

On Oktobar 16, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 23

Dana 16.10.2019. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Primena DPP u voćarskoj proizvodnji , savetodavac Silvija Hodžić

Obilazak oglednog gazdinstva imao je cilj da pokaže prisutnim poljoprivrednim proizvođačima, kojih je bilo sedam, primenu DPP u voćarskoj proizvodnji.
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar