Одржане едукације саветодаваца Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије за увођење Global G.A.P. стандарда

On Oktobar 14, 2019
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 721

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2019. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), у сарадњи са USAID-ом, одржан je практични део едукација везан за увођење Global G.A.P. стандарда. Саветодавцима Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије, на терену су представљени примери производње која су у складу са захтевима Global G.A.P. стандарда.

У оквиру Модула 1 - Увођење стандарда - Global G.A.P. у сектору ратарско – повртарске производње, 11. октобра 2019. године, одржана је теренска обука у месту Сараорци, на газдинству које сарађује са ПССС Смедерево, а које се бави пластеничком повртарском производњом.

У оквиру Модула 2 - Увођење стандарда - Global Gap у сектору воћарске пољопривредне производње 3. октобра 2019. године, одржана је теренска обука у месту Грудаш на газдинству које сарађује са ПССС Прокупље, а које се бави производњом вишње.

У оквиру Модула 3 - Увођење стандарда Global Gap у пољопривредну производњу - заштита биља, 10. октобра 2019. године, одржана је теренска обука у месту Мрђеновац, које сарађује са ПССС Шабац, а које се бави производњом воћа.

Практични део едукације био је посвећен анализи имплементираних мера у производњи на обиђеним газдинствима у складу са GlobalG.A.P стандардом, упознавању са документима и обрасцима који су саставни део производње по овом стандарду, као и анализи критичних тачкака у увођењу стандарда.

Предавач на едуакцијама био је Јанош Варга, SGS консултант. Саветодавци су међусобно и са консултантом разменили искуства везана за спровођење саветодавног модула „Јачање конкурентности биљне производње кроз подизање стандарда у примарној производњи воћа и поврћа” у 2019. години.