Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Novembar 13, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 101

Dana 13.11.2019. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Ribariće , opština Tutin, Klub poljoprivrednika sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Seoski turizam uz podršku IPARD programa , savetodavac Silvija Hodžić
2. 09:30 do 10:00 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Safet Vesnić

Predavanje je održano sa ciljem da upozna poljoprivredne proizvođače sa mogućnošću diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu i razvojem seoskog turizma u funkciji održivog ruralnog razvoja uz podršku IPARD programa.
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar