Najava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

On Januar 28, 2020
At Čačak
Posted by PSSS Cacak
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 45
Dana 28.01.2020. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Premeća , opština Čačak - grad, prostorije M.Z. Premeća sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Zaštita strnih žita od bolesti , savetodavac Vesna Nišavić-Veljković
2. 18:30 do 19:00 Plodored i plodosmena , savetodavac Milan Damljanović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa najznačajnijim bolestima strnih žita, vremenom primene fungicida, kao i pravilnom smenom ratarskih kultura.
Koordinator: Vesna Nišavić-Veljković


Izvor: PSSS Čačak