Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Februar 03, 2020
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 26
Dana 03.02.2020. godine, sa početkom u 14:00 održaće se predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, prostorije Dunav osiguranja u Novom Pazaru sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Značaj osiguranja poljoprivrednih useva , eksterni predavač Radule Živković
2. 14:30 do 15:00 Invazivna vrsta - Azijska voćna mušica , savetodavac Svetlana Šućević

Cilj predavanja je prezentovanje sledećih tema: 1) Invazivna vrsta -Azijska voćna mušica 2) Značaj osiguranja poljoprivrednih useva
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar