Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

On Februar 05, 2020
Posted by PSSS Kragujevac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 28
Dana 05.02.2020. godine, sa početkom u 16:00 održaće se radionica, mesto Blaznava , opština Topola, Zasadi koštičavog voća poljoprivrednog proizvođača Dragana Pavlovića sa temom:
1. 16:00 do 16:30 Određivanje vremena primene dvokomponentnih preparata, pre kretanja vegetacije u zasadima koštičavog voća , savetodavac Lidija Vulović

Izuzetno blaga zima sa neobično visokim temperaturama omogućila je voćarima da na vreme obave rezidbu i sve potrebne higijensko - sanitarne mere u svojim zasadima. Istovremeno u zavisnosti od voćne vrste, lokacije i položaja zasada izmamila je neuobičajeno rano kretanje vegetacije i pojedinih štetočina. Odmah nakon završene rezidbe i obavljanja svih higijensko sanitarnih radova u zavisnosti od voćne vrste a najkasnije do pojave takozvanih mišijih ušiju na višegodišnjim zasadima potrebno je obaviti zimsko prskanje. Za ovaj tretman koriste se gotovi dvokomponentni preparati koji u svom sastavu sadrži dve aktivne materije, bakar-oksihlorid I mineralno ulje. Za ovu namenu mogu se koristiti i kombinacije pojedinačnih fungicida čija je aktivna materija bakar i mineralnih ulja. Bakaroksihlorid je preventivni fungicid i baktericid.čija je uloga da inhibira klijanje spora patogena. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. Mineralno ulje primenjeno u vreme kretanja vegetacije fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja, smanjujući njihovu brojnost. Takođe, obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje i na taj način poboljšava performanse tretiranja.
Koordinator: Lidija Vulović


Izvor: PSSS Kragujevac