Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Februar 11, 2020
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 38
Dana 11.02.2020. savetodavac Silvija Hodžić posetiće udruženje Udruženje poljoprivrednika "Agro Deževa", mesto Deževa, opština Novi Pazar - grad, u periodu od 11:00 do 12:00 časova
Cilj najavljenog sastanka sa članovima predmetnog udruženja je informisanje o predmetu Javnog poziva za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoptivrednih gazdinstava za nabavku novog traktora u 2020. godini, o neprihvatljivim troškovima, uslovima za ostvarivanje prava na podsticaje, načinu njihovog ostvarivanja, kao i obavezama korisnika podsticaja.


Izvor: PSSS Novi Pazar