Одржана едукација саветодаваца Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије за Дефинисање параметара за опис производног окружења за животињске генетичке ресурсе

On Februar 19, 2020
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 404

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2020. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржана је едукација за Модул 5 - Дефинисање параметара за опис производног окружења за животињске генетичке ресурсе (ЖГР).
Глобални план акције за животињске генетичке ресурсе ЖГР (FAO, 2007) истиче њихову карактеризацију као један од четири приоритета за акцију у процесу њиховог очувања, па је потребно развити стандарде и протоколе за наведену карактеризацију. Имајући у виду улогу и значај саветодаваца Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије, који су у директном контакту са пољопривредним произвођачима, развијен је едукативни модул који за тему има упознавање са параметрима за опис производног окружења за ЖГР, као и потребним инпутима за извештавање. Циљ едукације је да саветодавци унапреде знања из области генетичких ресурса у сточарству и производног окружења у којем се животиње држе.
Едукација је одржана 18. фебруара 2020. године у Институту за примену науке у пољопривреди, Београд, а учесници едукације били су саветодавци ПССС из области сточарства.
Едукацију су отворили др Раде Јовановић, директор Института и др Наташа Толимир, руководилац едукација. Кроз предавања и интерактивни рад, обрађене су теме које су се односиле на опис производних окружења животиња, прикупљање података о перформансама животиња и веза са производним окружењем, начину извештавања о производним окружењима који је релевантан за FAO.
Предавачи на едукацији били су др Срђан Стојановић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије др Чедомир Радовић, Институт за сточарство, Београд-Земун и Никола Поповић, мастер, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд