OTKAZIVANJE: Predavanje-PSSS Novi Pazar

On Februar 23, 2020
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 26
OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 23.02.2020. sa početkom u 12:00, mesto Šaronje, opština Novi Pazar - grad,Seoska zgrada -Šaronje
Odlaže se predavanje iz tehničkih razloga. Koordinator: Tanja Mihajlović


Izvor: PSSS Novi Pazar