Objava: RADIONICA-PSSS Prokuplje

On Jul 14, 2020
Posted by PSSS Prokuplje
Hits: 38
Dana 14.07.2020. godine, sa početkom u 10:30 održana je radionica, mesto Merovac , opština Prokuplje, Poljoprivredno gazdinstvo Bogdanović Dragana sa temom:
1. 10:30 do 11:00 Praktični prikaz vizuelnog pregleda zasada šljive u cilju utvrđivanja razvoja šljive u zavisnosti od agroekoloških uslova i ekspozicije terena , savetodavac Dejan Tonić

Prisutni poljoprivredni proizvođači na radionici su se praktično upoznali sa načinom vizuelnog utvrđivanja fenofaze razvoja koštičavog voća u zavisnosti od agroekoloških uslova i ekspozicije terena na kome je podignut zasad.
Koordinator: Dejan Tonić


Izvor: PSSS Prokuplje