Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Jul 17, 2020
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 28
Dana 17.07.2020. savetodavac Svetlana Šućević posetio je udruženje Udruženje farmera ,, Štitare", mesto Novi Pazar, opština Novi Pazar - grad, u periodu od 09:30 do 10:15 časova
Obavljena je poseta i sastanak sa članov. Udruženja ,,Štitare" , prezentovana je tema :Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane ..Prisutna su bila 3 člana Udruženja...


Izvor: PSSS Novi Pazar