Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Čačak

On September 17, 2020
At Čačak
Posted by PSSS Cacak
Hits: 36
Dana 17.09.2020. godine, sa početkom u 11:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Gornja Gorevnica , opština Čačak - grad, Na gazdinstvu Miroslava Milojevića sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Primer dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Slađana Petrić

Cilj organizovanja posete oglednoj farmi je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa dobrom poljoprivrednom praksom, značajem korišćenja podsticaja Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede radi planiranja investicija kao i značajem planiranja proizvodnje i vođenja evidencije o troškovima i prihodima na gazdinstvu.
Koordinator: Slađana Petrić


Izvor: PSSS Čačak