Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

On Oktobar 21, 2020
At Loznica
Posted by PSSS Loznica
Hits: 36
Dana 21.10.2020. godine, sa početkom u 08:30 održana je predavanje, mesto Krupanj , opština Krupanj, Prostorije osnovne škole -Laze sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Pravilna priprema zemljišta za podizanje proizvodnih zasada voća , savetodavac Zlatica Krsmanović
2. 09:00 do 09:30 Prednosti i značaj jesenjeg i zimskog oranja , savetodavac Milica Popadić

Cilj predavanja je da se poljoprivrednicima ukaže na značaj pravilne pripreme zemljišta za podizanje proizvodnih zasada voća kao i na značaj i prednosti jesenjeg i zimskog oranja za prolećnu setvu ratarskih useva. Predavanju prisustvovalo 10 poljoprivrednika.
Koordinator: Zlatica Krsmanović


Izvor: PSSS Loznica