Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

On Oktobar 20, 2020
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 21
Dana 20.10.2020. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Vražogrnac , opština Zaječar - grad, Prostorije mesne kancelarije sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Porez na dodatu vrednost u poljoprivredi , savetodavac Saša Stamenković
2. 19:30 do 20:00 Kontrola plodnosti i pravilno uzorkovanje zemljišta , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa porezom na dodatu vrednost u poljoprivredi, kao i kontrolom plodnosti i pravilnim uzorkovanjem zemljišta.
Koordinator: Saša Stamenković


Izvor: PSSS Zaječar