Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Januar 11, 2021
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 37
Dana 11.01.2021. savetodavac Svetlana Šućević posetiće udruženje Udruženje farmera ,, Štitare", mesto Novi Pazar, opština Novi Pazar - grad, u periodu od 14:00 do 14:45 časova
Cilj posete (sastanka) clanovima Udruzenja farmera Stitare je plan aktivnosti Udruzenja za tekucu 2021. godinu sa akcentom na razvoj ruralnog turizma...


Izvor: PSSS Novi Pazar