Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Januar 11, 2021
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 46
Dana 11.01.2021. savetodavac Svetlana Šućević posetio je udruženje Udruženje farmera ,, Štitare", mesto Novi Pazar, opština Novi Pazar - grad, u periodu od 14:00 do 14:45 časova
Održan je sastanak i terenska poseta Udruženju farmera ,,Štitare" (pristno je bilo tri člana udruženja) u toku kojeg se razgovaralo o Planu rada Udruženja u narednom periodu 2021.god. sa akcentom na razvoj ruralnog turizma...


Izvor: PSSS Novi Pazar