Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

On Februar 03, 2021
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 27

Dana 03.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Draževiće , opština Sjenica, Gazdinstvo Kamberović Nijazije sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Praktični prikaz održavanja higijene aparata za mužu krava , savetodavac Safet Vesnić

Praktični prikaz održavanja higijene aparata za mužu krava, bila je tema radionice, sa kojom sam upoznao prisutne poljoprivredne proizvođače. Radionici je prisustvovalo sedam poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Safet Vesnić


Izvor: PSSS Novi Pazar