Најава: Радионица ИПАРД - ПССС Ниш

On Decembar 25, 2017
At Niš
Categories: Dogadjanja, Info
Hits: 1077

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и ПССС Ниш, у понедељак 25.12.2017, са почетком у 10.00 часова организује информативну радионицу на тему:
Имплементација мере М1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава  и мере М3: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства.

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб, Ниш
     
ИПАРД информативна радионица се организује у циљу информисања јединица локалане самопуптаве, удружења пољопривредих произвођача и пољопривредних задруга како би били спремни да обезбеде релевантне информације потенцијалним корисницима ИПАРД II подршке и упознају их са правилима и условима за спровођење правилника за обе мере, општим и специфичним критеријумима које будући корисници треба да испуне, документацијом коју треба да припреме, као и процесом  попуњавања апликационих формулара и израде пословних планова.

Извор: ИПН