Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

On September 05, 2019

At Novi Pazar

Posted by PSSS Novi Pazar

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 38


Dana 05.09.2019. godine, sa početkom u 09:30 održana je radionica, mesto Vapa , opština Sjenica, Gzdinstvo Gašanin Safeta sa temom:
1. 09:30 do 10:30 Praktični prikaz održavanja higijene aparata za mužu krava , savetodavac Safet Vesnić

Praktični prikaz održavanja higijene aparata za mužu krava, bila je tema radionice, sa kojom sam praktičnim prikazom na gazdinstvu upoznao prisutne poljoprivredne proizvođače. Radionici je prisustvovalo 7 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Safet Vesnić


Izvor: PSSS Novi Pazar