Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

On Februar 23, 2021

At Jagodina

Posted by PSSS Jagodina

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 27


Dana 23.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Rajkinac , opština Jagodina - grad, Dom kulture sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Konzervirana hraniva u ishrani domaćih životinja , savetodavac Verica Lazarevic
2. 11:30 do 12:00 Prihranjivanje ozimih žita , savetodavac Milanka Miladinović

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa načinom uptrebe konzervirane hrane u zimskom periodu po kategorijama i vrstama domaćih životinja, kada treba prihraniti ozima žita, kojom vrstom i količinom đubriva.
Koordinator: Verica Lazarevic


Izvor: PSSS Jagodina
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account