NAJAVA: DAN POLJA KUKURUZA – PSSS POŽAREVAC

U četvrtak, 10.09.2020. godine PSSS Požarevac organizuje “Dan polja hibrida kukuruza”. Manifestacija će biti održana na oglednoj parceli PSSS Požarevac (beogradski put, kod MIP-a), uz poštovanje   preporuke u cilju sprećavanja šitrenja infekcije Covid-19. Prisutni poljoprivredni proizvođači će se upoznati sa karakteristikama pojedinih hibrida zasejan  i8 gajenih u  istim agrometeorološkim i agrotehničkim uslovima.

Pozivnica

Kordinator: Jorgovanka Vlajkovac, dipl. ing.
PSSS Požarevac