Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Beograd

Dana 02.07.2022. godine, sa početkom u 16:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Padinska Skela , opština Beograd-Palilula,
sa temom:
1. 16:30 do 17:00 Zaštita jagode , savetodavac Eleonora Onć Jovanović


Koordinator: Eleonora Onć Jovanović

Izvor: PSSS Beograd