Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Beograd

Dana 27.08.2020. godine, sa početkom u 08:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Padinska Skela , opština Beograd-Palilula,
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Dobra poljoprivredna praksa u proiyvodnji povrtarskih kultura , savetodavac Anka Kačarević

Cilj posete je upoznavanje sa dobrom poljoprivrednom praksom u proizvodnji povrtarskih kultura.
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd