Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Čačak

Dana 16.09.2020. godine, sa početkom u 10:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Brezovica , opština Gornji Milanovac,
sa temom:
1. 10:30 do 11:10 Sistemi gajenja autohtonih svinja rase Moravka , savetodavac Nebojša Brajović

Cilj obilaska ogledne farme je da se proizvođači upoznaju sa načinom gajenja autohtonih domaćih životinja – svinja rase Moravka.
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak