Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Jagodina

Dana 15.11.2021. godine, sa početkom u 09:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Dvorica , opština Ćuprija,
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Određivanje optimalnog momenta za vađenje šargarepe , savetodavac Mira Miljković

Proizvođačima će biti ukazanao na određivanje optimalnog momenta za vađenje šargarepe, odnosno u vreme tehnološke zrelosti, kada najstariji listovi počinju da odumiru, kao i o uslovima čuvanja.
Koordinator: Mira Miljković

Izvor: PSSS Jagodina