Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Leskovac

Dana 02.08.2022. godine, sa početkom u 08:40 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Igrište , opština Leskovac – grad,
sa temom:
1. 08:40 do 09:40 Ekonomska isplativost proizvodnje voća i vinove loze u otežanim uslovima rada , savetodavac Aleksandar Mitić

Cilj obilaska oglednog gazdinstva je da se poljoprivrednim proizvođačima predstavi ekonomska isplativost proizvodnje voća i vinove loze u otežanim uslovima rada.
Koordinator: Aleksandar Mitić

Izvor: PSSS Leskovac