Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Loznica

Dana 28.09.2020. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Loznica , opština Loznica – grad,
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Održavanje savremenog zasada maline , savetodavac Radmila Ćalić

Poseta oglednom gazdinstvu u cilju prezentovanja pravilnog održavanja savremenog zasada maline, vođenja evidencije i dobre organizacije na gazdinstvu.
Koordinator: Radmila Ćalić

Izvor: PSSS Loznica