Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Novi Pazar

Dana 20.08.2020. godine, sa početkom u 13:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Sudsko Selo , opština Novi Pazar – grad,
sa temom:
1. 13:30 do 14:15 Primena dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji crnog luka..(vađenje , skladištenje ).. , savetodavac Svetlana Šućević

Najavljeni obilazak oglednog poljoprivrednog gazdinstva ima za cilj da upozna poljoprivrednike ovoga kraja sa temom Primena dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji crnog luka..(vađenje , skladištenje )..
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar