Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Požarevac

Dana 03.12.2021. godine, sa početkom u 09:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Lopušnik , opština Petrovac na Mlavi,
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Primer dobre oljoprivredne prakse na odabranom gazdinstvu , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

Cilj posete Odabranoj farmi je prezentovanje dobre prakse u proizvodnji grožđa i vina i savetodavnog rada na gazdinstvu.
Koordinator: Milena Zafirović Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac