Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Valjevo

Dana 25.09.2020. godine, sa početkom u 09:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Dokmir , opština Ub,
sa temom:
1. 09:30 do 10:30 Identifikacija FD na čokotima vinove loze , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom posete prisutni će prisustvovati pregledu čokota i identifikaciji zaraženih čokota usled prisustva patogena fitoplazme Flavescence doree (FD), i upoznati sa merama suzbijanja.
Koordinator: Slađana Gavrilović

Izvor: PSSS Valjevo