Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Valjevo

Dana 02.12.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Gola Glava , opština Valjevo – grad,
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Postupak sa jagnjadima po rođenju , savetodavac Predrag Jokić

Tokom posete oglednoj farmi prisutni će se upoznati sa pravilnim postupkom sa jagnjadima po rođenju.
Koordinator: Predrag Jokić

Izvor: PSSS Valjevo