Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Vranje

Dana 08.08.2022. godine, sa početkom u 08:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Srpska Kuća , opština Bujanovac,
sa temom:
1. 08:30 do 09:30 Praktični prikaz i značaj merenja EC/TDS zemljišta pomoću EC/TDS metra. , savetodavac Marija Janjić

Tema: Praktični prikaz i značaj merenja EC/TDS zemljišta pomoću EC/TDS metra.
Koordinator: Marija Janjić

Izvor: PSSS Vranje