Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Beograd

Dana 23.02.2022. savetodavac Violeta Veličković posetiće udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase Pružatovac, mesto Pružatovac, opština Beograd-Mladenovac, u periodu od 09:00 do 09:30 časova
Cilj posete Udruženju je upoznavanje članova Udruženja sa setvom jarih strnih žita.

Izvor: PSSS Beograd