Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Beograd

Dana 29.09.2020. savetodavac Ljiljana Krsmanović posetiće udruženje Udruženje odgajivača ovaca Lipska ovca Vlaška, mesto Vlaška, opština Beograd-Mladenovac, u periodu od 14:00 do 14:30 časova
Cilj posete je upoznavanje članova Udruženja sa pravilnom primenom pesticida u proizvodnji krmnog bilja.

Izvor: PSSS Beograd