Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Jagodina

Dana 30.11.2021. savetodavac Aleksandar Canić posetiće udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase Levčanka, mesto Rekovac, opština Rekovac, u periodu od 08:15 do 08:45 časova
CILJ sastanka je da se prisutnim uzgajivačima SIM rase goveda ukažekada je pravo vreme za osemenjavanje junica kako kasnije ne bi došlo do reproduktivnih problema kroz teljenje i laktacije.

Izvor: PSSS Jagodina