Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Jagodina

Dana 01.12.2021. savetodavac Dragan Mijušković posetiće udruženje Udruženje Vrapčane, mesto Paraćin, opština Paraćin, u periodu od 09:00 do 09:30 časova
Cilj sastanka je upoznati članove udruženja sa najnovijim podsticajima MPŠV i plan saradnje u 2022 godini.

Izvor: PSSS Jagodina