Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Kruševac

Dana 24.09.2020. savetodavac Dragana Andrejić posetiće udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase Leskovica, mesto Sezemče, opština Kruševac – grad, u periodu od 18:00 do 19:00 časova
Cilj posete Udrženju će biti davanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima, članovima Udruženja, za pravilnu higijenu opreme za mužu i čuvanje mleka.

Izvor: PSSS Kruševac