Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Loznica

Dana 18.09.2020. savetodavac Milica Popadić posetiće udruženje Udruženje “Pečurka” Krupanj, mesto Krupanj, opština Krupanj, u periodu od 11:00 do 11:45 časova
PLaniran sastanak sa članovima udruženja u cilju planiranja zajedničkih aktivnosti povodom manifestacije Plodovi Rađevine.

Izvor: PSSS Loznica