Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Niš

Dana 09.09.2020. savetodavac Saša Stanković posetiće udruženje “Etno udruženje-Korman”, mesto Korman, opština Aleksinac, u periodu od 09:00 do 09:45 časova
Cilj posete udruženju je prezentovanje rezultata merenja prinosa sa makroogleda strnih žita u cilju obavbira najprinosnijih sorata za predstojeću setvu.

Izvor: PSSS Niš