Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

Dana 26.11.2021. savetodavac Svetlana Šućević posetiće udruženje Udruženje farmera ,, Štitare”, mesto Novi Pazar, opština Novi Pazar – grad, u periodu od 09:30 do 10:30 časova
Cilj posete udruženju (sastanku) je predstavljanje poljoprivrednim proizvođačima i članovima udruženja moguićnost korišćenja servisa slanja besplatnih SMS preporuka koje pruža PIS , kao i predstavljanje aktuelnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Izvor: PSSS Novi Pazar