Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

Dana 25.08.2020. savetodavac Zumreta Trtovac posetiće udruženje Udruženje poljoprivrednika “Kuč” Morani, mesto Morani, opština Tutin, u periodu od 11:00 do 12:00 časova
Cilj posete udruženju je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa stvaranjem proizvoda sa dodatom vrednošću u sektoru mleka. Prerada mleka u sireve, kajmak i druge mlečne proizvode su spas za mala domaćinstva.
Koordinator: Zumreta Trtovac

Izvor: PSSS Novi Pazar